Folkhälsomyndigheten – TWITTER & PRESSMEDDELANDE

Pressmeddelande

  • Folkhälsomyndigheten inväntar ytterligare data från Sveriges 21 regioner för antalet vaccinerade mot covid-19. Statistik kommer därför tidigast nästa vecka. Ingen region har rapporterat problem med genomförandet av vaccinationerna.
  • Folkhälsomyndigheten har beslutat föreskrifter som ansluter till den så kallade pandemilagen. Bland annat får butiker, gym och köpcentrum nya förhållningsregler. Verksamheter som bryter mot reglerna riskerar vite och i sista hand stängning.
  • Inför vårterminen 2021 uppmanar Folkhälsomyndigheten landets högstadieskolor att förstärka det förebyggande arbetet mot smittspridning gällande covid-19. Huvudmännen får ytterligare ett verktyg i arbetet när regeringen fattar beslut om möjlighet till distans- och fjärrundervisning för högstadiet.
  • Folkhälsomyndigheten rekommenderar att landets gymnasieskolor fortsätter med fjärr- eller distansundervisning till och med den 24 januari 2021.
  • På grund av hög vårdbelastning kan regionernas vaccinering mot covid-19 behöva tidigareläggas för viss vårdpersonal. Men vaccineringen bör ske parallellt med att boende och personal i den kommunala omsorgen vaccineras.
  • Det första fallet av den virusvariant av covid-19 som rapporterats från Sydafrika, har nu upptäckts även i Sverige. Dessutom har totalt elva fall återfunnits av den brittiska varianten. Alla fallen har koppling till resande från de berörda länderna.
  • Ytterligare fyra fall av den variant av covid-19 som rapporterats från Storbritannien, har nu upptäckts. I Sverige har analysarbetet intensifierats, och att fler fall skulle upptäckas var inte oväntat.
  • Folkhälsomyndigheten har fått information om att det i några fall förekommit försök att lura privatpersoner genom att använda myndighetens namn.
  • Från och med den 7 januari 2021 rekommenderas munskydd i kollektivtrafiken klockan 7–9 samt 16–18 vardagar, i hela landet.
  • Personer som är 70 år och äldre rekommenderas få tillgång till vaccin mot covid-19 när den andra fasen i vaccinationsinsatserna inleds. Folkhälsomyndigheten redovisar nu nästa steg i prioriteringsarbetet.